Academia de Studii Economice din Bucuresti, considerata a fi reprezentantul de vârf al învatamântului economic superior din România, cu absolventi care ne fac cinste, acasa sau oriunde pe glob, se afla, la dupa un secol de la înfiintarea sa, in plina ofensiva de restructurare a activitatii, al carei scop îl constituie armonizarea si compatibilizarea maxima a ofertei noastre educationale, implicit a diplomelor acordate absolventilor, cu cele ale colegilor nostri din lume.

 Academia de Studii Economice din Bucuresti îsi propune sa valorifice eficient si eficace  instrumentele structurale  pentru finantarea de proiecte destinate realizarii obiectivelor legate de legate de educatie si cercetare si asigurarea calitatii, precum si pentru îmbunatatirea conditiilor de învatare la nivelul celor trei cicluri de studii universitare: licenta, masterat si doctorat.

 În acest context, a fost creat Serviciul Managementul Programelor cu Finantare Nerambursabila, ale carui atributii vizeaza sprijinirea Facultatilor si Departamentelor din cadrul Academiei de Studii Economice  din Bucuresti pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile si implementarea corespunzatoare a proiectelor co-finantate din aceste instrumente financiare.

Scroll to top