Proiecte in implementare in cadrul PO CA 2014-2020

Proiecte in implementare in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020

SIPOCA 58 - ASE Bucuresti Partener, Beneficiar Ministerul Mediului

http://eam.ase.ro/proiecte-in-implementare